RSU Infektoloģijas katedras vadītājas profesores Ludmilas Vīksnas viedoklis par ar Covid-19 saistīto ierobežojumu ievērošanu