Līdzjūtība Jolantas Zālītes ģimenei, draugiem un darba kolēģiem!