Studiju programmas “Farmācija” absolventes LFB konferencē dalās savos pētniecības sasniegumos