RSU SKMK piedāvā skolēniem izglītojošu un informatīvu tikšanos tiešsaistē