Lekcija “Komunikācija darbā ar pacientiem” 11.maijā