Latvijā pēta pieaugušo prasmes; respondenti saņem uzaicinājuma vēstuli