Kvalifikācijas eksāmenu kārto topošie zobārsta asistenti

Kvalifikācijas eksāmenu kārto topošie zobārsta asistenti

Pirmdien, 2022. gada 20. jūnijā RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā (RSU SKMK) kvalifikācijas eksāmena teorētisko un praktisko daļu kārtoja topošie zobārsta asistenti. Kopumā eksāmenā piedalījās 25 izglītojamie un visi pārbaudes darbus nokārtoja sekmīgi.

Kvalifikācijas eksāmenu pieņēma darba devēji, kuri ļoti atzinīgi izteicās par topošo speciālistu sagatavotības līmeni. RSU SKMK valsts pārbaudījumu laiks turpinās arī citās izglītības programmās.

Profesionālās vidējās izglītības programmas “Zobārstniecība”, kvalifikācija ‘Zobārsta asistents’, programmas mērķis:

  • sagatavot zobārstniecības speciālistus, kuri veic sabiedrības izglītošanu par mutes dobuma profilaksi, kā arī veic mutes dobuma profilaksi zobārsta uzraudzībā;
  • organizēt, koordinēt un piedalīties komandas darbā zobārstniecības kabinetā;
  • veikt infekciju kontroles pasākumus;
  • veikt rentgenoloģiskās diagnostikas pasākumus;
  • veikt pacienta novērošanu un novērtēšanu, kā arī sniegt  pirms ārsta palīdzību;
  • uzturēt drošu darba vidi;
  • veikt ar zobārstniecības kabineta darbu saistītas dokumentācijas aizpildīšanu.

Kvalifikācijas eksāmena rezultāti norāda uz to, ka programmas mērķis ir sasniegts un Latvijas zobārstniecībai pievienosies 25 zinoši zobārsta asistenti.