Kvalifikācijas eksāmenu kārto topošie zobārsta asistenti