Vēlam veiksmi Kvalifikācijas darba aizstāvēšanā!

Vēlam veiksmi Kvalifikācijas darba aizstāvēšanā!

Šodien vēlam veiksmi mūsu, RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas pēdējā kursa neatliekamās medicīnas ārsta palīgiem un farmaceita asistentiem, kuriem tūlīt sāksies Kvalifikācijas darba aizstāvēšana.

Kā teicis Fransuā VI de Larošfuko: "Pret veiksmi vajag izturēties tāpat kā pret veselību: priecāties, kad tā ir, paciesties, kad tās nav, un bez ārkārtējas vajadzības nelietot spēcīgus līdzekļus."