Kursi mediķiem no Ukrainas piesaista daudzus interesentus