Kopā esam lieliska komanda – spējam strādāt, mācīties viena mērķa vadīti!

Kopā esam lieliska komanda – spējam strādāt, mācīties viena mērķa vadīti!

"Cienījamie docētāji, studenti un kolēģi!

Jau divas nedēļas Koledža strādā un studē jaunajā formātā - attālināti. Visi kopā esam piedzīvojuši ārkārtas situācijas radīto domāšanas paradigmas maiņu - kā nodrošināt klātienes studijām ekvivalentu mācību procesa organizēšanu un studēšanu mūsu specifiskajā nozarē - veselības aprūpe. Un mums visiem kopā tas ir izdevies! Paldies jums, vēlu izturību un pašiem saglabāt gan fizisko, gan emocionālo veselību! Katra krīze reiz pāriet, un, lai gan šobrīd ir nepieciešama distance fiziskajā telpā - vismaz 2 metri, tas mums nav traucējis apliecināt, ka kopā visi esam lieliska komanda un spējam strādāt un mācīties viena mērķa vadīti!

Lai mums visiem laba veselība un drošs prāts!''

Direktore

Ināra Upmale