Studentu zinātniski pētnieciskās konferences programma

Studentu zinātniski pētnieciskās konferences programma

12. maijā norisināsies 10. Starptautiskā studentu zinātniski pētnieciskā konference "Pētniecība studiju procesā".

Konferencē savus pētījumus un to rezultātus prezentēs RSU SKMK studenti, kā arī studenti no citām Latvijas izglītības iestādēm. Šogad dalību pieteikuši arī studenti no Polijas un Lietuvas.

Darba valoda: angļu

Dalība pasākumā: bez maksas

Norises vieta: virtuāli, Zoom platformā

Zoom platformas uzaicinājums tiks nosūtīts uz dalībnieku norādītajiem e-pastiem, kā arī būs pieejams e-studiju vidē Moodle.