Koledžas studenti piedalās starptautiskā kongresā kā “hands-on workshop” modeļi