Koledžas studenti un docētāji apgūst prasmes simulētā vidē