Koledžas speciālistes starptautiskās sadarbības jautājumos dalība KAMK International Week, Somijā