Koledžas programmu direktori absolvē Jauno docētāju skolu

Koledžas programmu direktori absolvē Jauno docētāju skolu

Šodien, 24. janvārī notika pirmais izlaidums Rīgas Stradiņa universitātes Jauno docētāju skolā. Nodarbībās astoņu mēnešu garumā arī RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas studiju programmu "Ārstniecība" direktori, Jurijs Bormotovs un Viktors Gorovenko, pilnveidoja pedagoģiskas kompetences, izpratni par studentcentrētu pieeju un pedagoģisko procesu.

Rīgas Stradiņa universitāte šajā projektā ir ietvērusi arī Koledžu, sniedzot iespēju iesaistīties dažādās projekta aktivitātēs. Skolu izveidojis RSU Pedagoģiskās izaugsmes centrs ar mērķi stiprināt jauno docētāju profesionālo meistarību auditorijā.

Jauno docētāju kompetences pilnveidē izmantots SAM projekta Rīgas Stradiņa universitātes akadēmiskā personāla kapacitātes stiprināšana Nr. 8.2.2.0/18/A/013 ietvaros piešķirtais ESF finansējums.