Koledžas programmu direktori absolvē Jauno docētāju skolu