Koledžas pārstāvji piedalās seminārā par mentoringu