Koledžas pārstāvis piedalās KAMK International Week, Somijā