Koledžas lekciju piedāvājuma plāns RSU akcijas “Pielaiko studijas” periodā