Koledžas docētāji iepazīstas ar RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centru