Koledžas direktores un Studentu pašpārvaldes tikšanās

Koledžas direktores un Studentu pašpārvaldes tikšanās

Šodien notika RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas Studentu pašpārvaldes tikšanās ar Koledžas direktori Ināru Upmali, lai klātienē pārrunātu Koledžas novitātes, noskaidrotu studentiem aktuālos jautājumus un uzlabotu studiju procesu. Abas puses atzīst par veiksmīgu studentu centrēto pieeju, studiju procesa pilnveidošanai.