Koledžas direktora p.i. Ināra Upmale piedalās konferencē “Efektīva primārā veselības aprūpe mūsdienu Latvijā”