Koledžai ir piešķirta licence mūsu jaunajai studiju programmai “Ārstniecība” ar iegūstamo kvalifikāciju “Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs”