Koledžai ir piešķirta licence mūsu jaunajai studiju programmai “Ārstniecība” ar iegūstamo kvalifikāciju “Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs”

Koledžai ir piešķirta licence mūsu jaunajai studiju programmai “Ārstniecība” ar iegūstamo kvalifikāciju “Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs”

1

Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžai ir licencēta jauna 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Ārstniecība ar iegūstamo kvalifikāciju Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs.

Neatliekamās medicīnas ārsta palīga kompetencē ir sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību slimajiem (cietušajiem) dzīvībai vai veselībai bīstamā, kritiskā stāvoklī.

Studiju programma ietilps studiju virzienā Veselības aprūpe. Programmas studiju laiks ir 2 gadi jeb 4 semestri, pilna laika studijas. Programmas apjoms ir 80 kredītpunkti jeb 120 ECTS.

Atbilstoši Augstskolu likumam, ir iespējama Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšana un atbilstoši kredītpunktu uzskaite un reflektanta individuālā studiju plāna izveidošana, tā radot iespējas studijas pabeigt īsāka laika posmā.

Uzņemšanas priekšnoteikums ir – ārstniecības personas statuss ar iepriekš iegūtu ārsta palīga (feldšera) izglītību.

Studiju programmai ir gan budžeta vietas, gan maksas studiju vietas.