Koledžā viesojas interaktīvais stends „Erasmus vēstnieki”