No šīs nedēļas koledžas studenti un darbinieki var nodot makulatūru papīrfabrikai „Līgatne”