Koledža uzsāk bezmaksas kvalifikācijas paaugstināšanas programmu ārstu palīgiem