Koledža sveic Latviju Neatkarības atjaunošanas 30. gadadienā!