Koledža saņem atzinību par sadarbību projektā “Darba vidē balstītas mācības”