Koledžā sākas valsts pārbaudījumi pēdējo kursu studentiem

Koledžā sākas valsts pārbaudījumi pēdējo kursu studentiem

Šonedēļ RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā aizsākas eksāmenu un kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas laiks!

Šodien turam īkšķus par studiju programmu "Ārstnieciskā masāža" un "Ārstniecība" pēdējo kursu studentiem! :)