Koledžā sākas valsts pārbaudījumi pēdējo kursu studentiem