Koledžā Rīgas Klasiskās ģimnāzijas skolēni apgūst veselības aprūpes speciālista prasmes