Koledžā notika šogad vienīgā Atvērto durvju diena klātienē