RSU SKMK notika pirmās ievadlekcijas šajā studiju gadā