Koledžā notika pirmais profesionālās pilnveides izglītības programmas “Mākslīgās asinsrites metodes pielietošana māsas praksē ” izlaidums

Koledžā notika pirmais profesionālās pilnveides izglītības programmas “Mākslīgās asinsrites metodes pielietošana māsas praksē ” izlaidums

Sirsnīgā gaisotnē šodien 30.augustā RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā notika pirmais profesionālās pilnveides izglītības programmas “Mākslīgās asinsrites metodes pielietošana māsas praksē ” izlaidums.

Lepojamies ar 13 absolventiem, kuri veiksmīgi ir apguvuši Mākslīgās asinsrites metodes pielietošanu. 2018. gada 13. augustā Koledža ar Latvijas Republikas Veselības ministriju noslēdza līgumu par programmas "Mākslīgās asinsrites metodes pielietošana māsas praksē" izstrādi un īstenošanu Eiropas Sociālā fonda projekta “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” ietvaros.

Šīs profesionālās pilnveides izglītības programmas mērķis ir iepazīstināt ar mākslīgo asinsriti kā metodi, tās vēsturisko attīstību pasaulē un Latvijā, organizācijām, kas apvieno mākslīgās asinsrites speciālistus Latvijā un Eiropas Savienībā, kā arī ar likumdošanu, kas regulē specialistu darbību. Pirms vairāk, kā 60 gadiem pasaulē sirds operācija bija neīstenojam, bet šobrīd, pateicoties apbrīnojamam progresam sirds ķirurģijā, ir radušās mākslīgās asinsrites metodes, kuras ļauj ķirurģiem droši apstādināt sirdi un iztukšot to, kā arī atvērt jebkuru no nepieciešamajiem sirds dobumiem, lai veiktu sirdskaites korekciju.

Izsakām pateicību programmas vadītājam, sirds ķirurgam, un Latvijas Mākslīgās asinsrites asociācijas prezidentam Normundam Sikoram, programmas docētājiem sirds ķirurģijas nozares speciālistiem: dr. B.Mozulei, dr. Ingūnai Lubauai, dr. Reinim Balmakam un dr. Mārtiņam Kalējam.

Paldies par atbalstu mācību procesa un prakses nodrošināšanai Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcai un Bērnu klīniskās universitātes slimnīcai. Paldies visiem, kuri iesaistījās programmas veidošanā un īstenošanā!

Programma tiek izstrādāta un realizēta Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/I001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” ietvaros.