Koledžā noslēdzas profesionālās pilnveides programmas „Ambulatorā dienesta ārsta palīga darbība” mācības