Koledžā nodibina Latvijas Sarkanā Krusta jaunatnes nodaļu