Koledžā izvietots defibrilators un darbiniekiem veiktas lietošanas apmācības