Koledža izdot grāmatu ‘’Klīniskās procedūras un pacientu drošība’’

Koledža izdot grāmatu ‘’Klīniskās procedūras un pacientu drošība’’

Latvijas jubilejas gada noslēgumā RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža ir sagaidījusi mācību grāmatas ‘’Klīniskās procedūras un pacientu drošība’’ izdošanas svētkus. Grāmatas autores ir docētājas Dzintra Puriņa un Ināra Upmale. Grāmata ir autoru un koledžas veltījums Latvijai simtgadē.

2014. gadā Dzintra Puriņa, kura jau studiju gados sapņoja rakstīt romānus par tēmām “kriminālā toksikoloģija” un “galvu reibinoša mīlestība”, devās pie Ināras Upmales ar ideju izdot uz pierādījumiem balstītu mācību grāmatu, kas savienotu teorētiskās zināšanas par klīnisko procedūru veikšanu, atbilstoši mūsdienīgām tehnoloģijām un pacientu drošības principiem. Tikšanās laikā tika pieņemts lēmums par grāmatas tapšanu.

Grāmatas līdzautore Ināra Upmale ir pārliecināta, ka katras izglītības iestādes uzdevums ir rūpēties, lai studiju procesā būtu pieejami atbilstoši mācību līdzekļi, tajā skaitā, mācību grāmatas. Medicīnas koledžā izglītību iegūst veselības aprūpes nozarei nepieciešamie profesionāļi. Līdztekus daudz dažādām prasmēm, studējošie mācību procesa laikā apgūst prasmes veikt klīniskās procedūras, tomēr pēdējos divdesmit gados nav pietiekami izdotas mācību grāmatas latviešu valodā, kas palīdzētu studējošajiem apgūt procedūru veikšanas teorētiskos pamatus. Pēdējā desmitgadē ir ļoti būtiski aktualizējies jautājums par pacientu drošību un tās nodrošināšanu veselības aprūpes sistēmā.

Autores ir pārliecinātas, ka bez kolēģu un atbalstītāju palīdzības, grāmata nebūtu tapusi, tāpēc vēlas teikt milzīgu paldies koledžas sabiedrisko attiecību speciālistei Elīnai Lapsiņai, starptautiskās sadarbības speciālistei Madarai Blumbergai un praktiskās izglītības metodiķei Ligijai Vucānei par ieguldīto darbu. Tāpat, lielu paldies, grāmatas autores izsaka Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas kolēģiem - ārstei Sigitai Kazūnei, uzņēmuma “BBraun” pārstāvei Annai Angenai un grāmatas literārajai redaktorei Mirdzai Streipai.

Autores cer, ka grāmata būs atbalsts gan studējošajiem, gan docētājiem un arī veselības aprūpes profesionāļiem, lai apgūtu vai atsvaidzinātu zināšanas klīnisko procedūru veikšanai, jo medicīna veselības nozares speciālistu dzīvē ir ‘’amats, zinātne un māksla!”

Mācību grāmata sastāv no divdesmit astoņām nodaļām, kurās ir atspoguļoti dažādu procedūru mērķi, indikācijas, kontrindikācijas, komplikācijas, izpildes tehnikas, norādes par pacienta sagatavošanu un novērtēšanu, jaunāko pētījumu dati, izskaidroti jēdzieni jeb fundamentāls pamats “Klīnisko procedūru” priekšmeta apguvei ārsta palīgiem un māsām.

Grāmata ikvienam interesentam ir pieejama Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēkā.