Koledža iesaistās Eiropas Sociālā fonda projektā “PuMPuRS”