Koledžā aizvadīta Latvijas Koledžu asociācijas biedru izbraukuma sēde