Koledža aizvada pirmo izglītības izstādes “Skola 2020” dienu