Studentiem ir iespēja piedalīties lekcijās gan klātienē, gan virtuāli

Studentiem ir iespēja piedalīties lekcijās gan klātienē, gan virtuāli

Sākoties jaunajam studiju gadam, RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža studentiem nodrošina studijas gan klātienē, gan attālināti e-vidē, gan apvienojot abas.

Šodien bijām liecinieki tam kā notiek lekcijas, daļai studentu piedaloties klātienē, bet daļai- attālināti. Studentiem nepiedaloties lekcijā klātienē, pilnībā tiek nodrošināts viss nepieciešamais studiju vielas apguvei- iespēja redzēt un dzirdēt docētāju, lekcijas prezentācija, izdales materiālu sagataves, kā arī iespēja sazināties ar docētāju lekcijas laikā.

Šī ir lieliska iespēja kā nodrošināt klātesamības efektu pat tad, ja dažādu iemeslu dēļ nav iespējas piedalīties klātienē.