Studentiem ir iespēja piedalīties lekcijās gan klātienē, gan virtuāli