Koledžā tiek svinīgi atklāta moderna ķīmijas laboratorija