Koledžā tiek svinīgi atklāta moderna ķīmijas laboratorija

Koledžā tiek svinīgi atklāta moderna ķīmijas laboratorija

Pirmo reizi savas pastāvēšanas vēsturē RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā tiek atklāta ķīmijas laboratorija, kurā turpmāk pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Farmācija” studenti, topošie farmaceita asistenti, apgūs ķīmiju un citus studiju kursus.

Pacilātā gaisotnē, piedaloties Koledžas administrācijas pārstāvjiem, RSU SKMK direktore Ināra Upmale atklāja jauno ķīmijas laboratoriju, kas tapusi pateicoties Rīgas Stradiņa Universitātes atbalstam. Paldies RSU rektoram prof. Dr. habil. med. Aigaram Pētersonam, studiju prorektorei Tatjanai Koķei par neatlaidīgu idejas atbalstīšanu; RSU Infrastruktūras departamenta direktoram Dainim Zemešam, tāpat īpašs paldies projekta vadītājam Arnoldam Semjonovam un SIA "FF", par ļoti kvalitatīvu un savlaicīgi paveiktu darbu, lai ķīmijas laboratoriju varētu atklāt jau šī studiju gada sākumā.

Ķīmijas laboratorija ir moderna un tehnoloģiski labi aprīkota, nodrošinot ar primāri nepieciešamajām iekārtām un citu aktuālo aprīkojumu.

Šis ir sen lolots sapnis, kas beidzot ir piedzīvojis savu realizāciju dzīvē. Koledža jūtas lepna par jaunatklāto telpu, kas turpmāk nodrošinās farmaceita asistentiem studiju realizāciju visaugstākajā līmenī.