Kārtība Koledžā no 11. oktobra

Kārtība Koledžā no 11. oktobra

  1. Studiju un mācību programmu apguvē klātienē izglītojamie var piedalīties, uzrādot sadarbspējīgu sertifikātu (vakcinēts vai pārslimojis);
  2. Ienākot Koledžā ir jāuzrāda sadarbspējīgu sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu;
  3. Atrodoties Koledžā ir jālieto mutes un deguna aizsegs;
  4. Ja persona ir saņēmusi klīniskās universitātes slimnīcas konsīlija atzinumu par nepieciešamību atlikt vakcināciju pret Covid-19, Koledža var piemērot izņēmumu attiecībā uz konkrēto personu, nosakot individuālus epidemioloģiskās drošības pasākumus;
  5. Ja tiek saņemta informācija par saslimušo, jārīkojas saskaņā ar "Piesardzības pasākumu īstenošanas kārtība Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai".