RSU SKMK prezentē Koledžu Jaunpiebalgas vidusskolas skolēniem