Jaunākās ziņas no otrās Starptautiskās studentu olimpiādes “Masāžas prasmes”