Jauktā intensīvā programma “Digitālā veselība  2.0.” RSU SKMK rudenī!