Izsludinām iekšējo zinātniskās pētniecības projektu konkursu