Izmaiņas lekciju sarakstā I studiju gada studentiem studiju programmās „Ārstniecība” un „Māszinības”