Iepazīšanās intervija ar studiju programmas “Farmācija” direktoru Artūru Praškilēvicu