Intervija ar Praktiskās izglītības metodiķi, ķirurģiskās aprūpes māsu Ligiju Vucāni