Informācija II un III kursa studentiem par e-talonu pagarināšanu